Jakie są główne czynniki wpływające na czas cięcia laserowego mosiądzu?

Główne czynniki wpływające na czas cięcia laserowego mosiądzu to: 1. Grubość materiału: Im grubszy jest mosiądz, tym dłużej trwa cięcie laserowe. Na przykład, cięcie płytki mosiądzu o grubości 3 mm zajmie więcej czasu niż ta sama płyta o grubości 1 mm. 2. Moc lasera: Większa moc lasera skraca czas cięcia. Jeśli mamy laser o większej mocy, np. 100 W, to cięcie mosiądzu będzie szybsze niż przy mocy 50 W. 3. Rodzaj gazu osłonowego: Używany gaz (np. azot, tlen) może również wpływać na czas cięcia. Poprawny wybór gazu może skrócić proces. Na przykład, stosując azot do cięcia mosiądzu, czas pracy może być krótszy niż przy użyciu tlenu. 4. Typ i konfiguracja lasera: Różne rodzaje laserów (np. CO2, włóknowe) oraz ich konfiguracje mogą wpływać na efektywność cięcia mosiądzu. Na przykład, laser włóknowy może być bardziej efektywny w czasie cięcia niż laser CO2 dla niektórych grubości materiału. 5. Ustawienia parametrów laserowych: Optymalne ustawienia prędkości i mocy lasera są kluczowe. Poprawne dobranie tych parametrów może skrócić czas cięcia. Na przykład, zbyt niska prędkość lasera może wydłużyć proces cięcia. Mając na uwadze te czynniki, możemy zoptymalizować czas cięcia laserowego mosiądzu i uzyskać najlepsze rezultaty.
Sitemap