Jakie są główne aspekty związane z tolerancjami wymiarowymi podczas cięcia laserowego mosiądzu?

Główne aspekty związane z tolerancjami wymiarowymi podczas cięcia laserowego mosiądzu to: 1. Grubość materiału: Zależność między grubością mosiądzu a precyzją cięcia. Im grubszy materiał, tym większa tolerancja wymiarowa. 2. Moc lasera: Ważne jest dobranie odpowiedniej mocy lasera do grubości i rodzaju mosiądzu. Niewłaściwa moc może wpłynąć na precyzję cięcia i tolerancje wymiarowe. 3. Szybkość cięcia: Również szybkość, z jaką laser przetwarza materiał, ma wpływ na tolerancje wymiarowe. Zbyt szybkie cięcie może powodować niedokładności. 4. Dokładność układu naprowadzającego: Poprawne skalibrowanie systemu naprowadzającego lasera jest kluczowe dla precyzyjnego cięcia mosiądzu. Przykładem tolerancji wymiarowej podczas cięcia laserowego mosiądzu może być sytuacja, gdy projekt zakłada precyzyjne wycinanie otworów o ścisłych wymiarach. Jeśli tolerancja wymiarowa nie jest odpowiednio uwzględniona, otwory mogą być za małe lub za duże, co negatywnie wpłynie na jakość i funkcjonalność końcowego produktu.
Sitemap